PENDEKATAN TERAPI CARAKERJA UNTUK KANAK-KANK BERKEPERLUAN KHAS

Buku ini berfokuskan tentang teknik-teknik persediaan untuk intervensi terapi carakerja yang boleh dipraktikan oleh ibu-ibu di rumah dan guru di sekolah.

Ia digarap dengan berpandukan kukrikulum pendidikan khas dan intervensi terapi yang sering dilaksanakan oleh terapis.

Aktiviti di dalam buku ini sesuai untuk kanak-kanak istimewa seawal usia 3 tauhn sehinggalah belasan tahun bergantung kepada tahap keupayaan mereka. Buku ini memaparkan contoh-contoh aktiviti intervensi terapi beserta dengan gambar sebagai panduan yang lebih jelas kepada ibu-ibu dan guru-guru.

Dengan penghasilan buku ini, setiap intervensi yang merangkumi prosedure, matlamat serta gambar yang memaparkan intervensi terapi carakerja dapat dikongsi bersama ibu bapa dan guru serta individu yang berminat untuk meluaskan ilmu pengetahuan di dalam bidang terapi carakerja.

Penghasilan buku ini adalah untuk dijadikan bahan rujukan dan panduan kepada individu atau kumpulan yang mempunyai minat dan kecenderungan dalam menjalankan rawatan kepada kanak-kanak istimewa dalam menjadikan mereka berdikari sepenuhnya dalam kehidupan dan seterusnya menjadikan mereka mendapat kualiti kehidupan yang di inginkan

ISI KANDUNGAN

GAMBAR DALAM BUKU

© 2019 Mahfuzah Zainol