Search
  • Anak Istimewa

Down Syndrome and Motor Performance Skills
Rentetan sesi dengan klien Down Syndrome (DS). 😄

3 physical features of a Down Syndrome kid that might interfere motor skills performance.


1. Kanak-kanak DS mempunyai jari-jemari yang pendek dan gemuk yang boleh menyebabkan kesukaran memegang pensel. Namun, dengan latihan aktiviti kemahiran motor halus yang seimbang boleh mengatasi keadaan ini.


Yang penting, beri rangsangan pada bahagian hujung jari jemari. Therapy putty is a good activity.


2. Kanak-kanak DS mempunyai flat foot dan menyebabkan mereka tidak boleh berjalan cat walk..hehe. But it is not a problem as long as they can walk.


Mereka akan stump on their feet. They had problem with balancing and kinaesthetic activities.

Involve them in light physical activities yet stimulate their active movements.


3. Kanak-kanak DS selalunya mempunyai low muscle tone pada otot tangan. Jadi, mereka agak floppy dalam pergerakan.


Aktiviti yang sesuai untuk ini adalah banyakkan aktiviti yang menggunakan range of movement termasuk hand and shoulder strength.


Contohnya buat wheel barrow, super brain exercises, climbing dan crawling. Mulakan yang ringan-ringan dulu. Sesuaikan dengan kemampuan mereka.


Actually seronok berbual dengan ibu-ibu yang mempunyai anak DS ini kerana mereka sangat bersemangat!!

Jangan missed physiotherapy and occupational therapy sessions ya. And also speech and language therapy intervention too!!


And continue apa yang therapist ajar di rumah!!


#AnakIstimewa #PendidikanKhas

#TerapiCarakerja #KemahiranManipulatif

#MotorSensori #MewarnaMenulisMengunting

#Kognitif #VisualPersepsi #SyndromeDownDapatkan buku-buku terapi untuk anak istimewa di link ini


https://www.mahfuzahzainol.com/senaraibuku

https://www.mahfuzahzainol.com/senaraibuku

https://www.mahfuzahzainol.com/senaraibuku


TQ.

58 views

© 2019 Mahfuzah Zainol