Search
  • Mahfuzah Zainol

5 Tips to do Pretend Play at home


1. Pretend play ni seperti main olok-olok. Main masak-masak. Main jadi mak-mak. Hehe.


2. Pretend play sangat bagus untuk perkembangan bahasa kanak-kanak. Bercakap dan berbunyi lah semasa bermain pretend play.


3. Boleh buat pretend play dengan apa sahaja seperti main olok-olok haiwan, mainan dapur ke, main doktor ke, main salun ke dan banyak lagi.


4. Benefits of pretend play

- Kemahiran sosial dan ekpresi emosi - Kemahiran bahasa - Kemahiran kognitif dalam menghayati watak - Kemahiran memanipulasi objek atau utensil yang digunakan


5. Boleh guna bahan-bahan yang mudah untuk bermain permainan pretend play ini.

24 views

© 2019 Mahfuzah Zainol