Panduan Praktikal Kemahiran Manipulatif Dalam Pendidikan Khas

Buku ini dihasilkan untuk memberi panduan dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran kemahiran manipulatif kepada guru-guru pendidikan khas dan juga ibu bapa yang mempunyai anak istimewa.


Buku ini mempunyai penerangan bergambar yang mudah untuk dijadikan panduan oleh guru dan ibu bapa dalam mempraktikkan aktiviti kemahiran motor halus dan kemahiran motor kasar untuk murid berkeperluan khas.


Panduan yang diberikan dalam buku ini amat mudah untuk difahami selain mempunyai fasa pemeringkatan dalam menjalankan aktiviti kemahiran manipulatif bersama murid berkeperluan khas.

Isi Kandungan

Contoh Gambar Dalam Buku

© 2019 Mahfuzah Zainol