PANDUAN PENGAJARAN PENDIDIKAN KHAS PENGURUSAN DIRI

Buku ini merupakan buku berbentuk panduan untuk mengajar kemahiran pengurusan diri kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Setiap kemahiran telah disertakan dengan senarai semak yang lebih terperinci untuk kegunaan guru, ibu bapa atau terapis. Setiap item dalam senarai semak telah diilustrasikan sebagai panduan visual semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

 

Buku ini mempunyai 16 aspek kemahiran pengurusan diri yang telah diringkaskan dalam bentuk senarai semak. Buku ini mempunyai panduan gambar yang menarik dan mudah untuk diikuti oleh ibu bapa, guru pendidikan khas dan terapis yang menjalankan aktiviti bersama kanak-kanak berkeperluan khas.

Isi Kandungan

Contoh Gambar Dalam Buku

© 2019 Mahfuzah Zainol