5 Dec 2016

Kognitif ialah satu proses mental untuk mentafsir, mempelajari dan memahami sesuatu. Kemahiran kognitif adalah berbeza dengan akademik. Namun begitu, kemahiran kognitif yang tinggi membolehkan seseorang murid berkeperluan khas belajar seperti murid tipikal yang lain.

KEPENTINGAN

Daripada aspek terapi carakerja, kemahiran kognitif amat diperlukan oleh kanak-kanak untuk memp...

Please reload

Featured Posts

5 punca tingkah laku mencabar kanak-kanak ditunjukkan?

1. Mendapatkan perhatian

Biasanya mereka inginkan perhatian lebih-lebih lagi jika ibu bapa atau...

5 punca tingkah laku mencabar kanak-kanak ditunjukkan?

28 Feb 2018

1/10
Please reload

Recent Posts

September 11, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square

© 2019 Mahfuzah Zainol