About Mahfuzah Zainol

Projek-projek

Projek-projek yang telah dihasilkan ialah seperti penghasilan 10 buku-buku panduan dan rujukan, menghasilkan kit pembelajaran untuk kanak-kanak, menghasilkan modul untuk playgroup kanak-kanak istimewa, membuat bengkel kepada ibu bapa dan guru di sekolah-sekolah dan anjuran pihak swasta.

 

Sasaran beliau ialah guru-guru sekolah yang mengajar murid berkeperluan khas, ibu bapa yang mempunyai anak-anak berkeperluan khas, terapis-terapis di hospital dan bekerja dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah, pengusaha-pengusaha tadika, pelajar-pelajar universiti yang mengambil jurusan perkembangan awal kanak-kanak dan pendidikan khas.

© 2019 Mahfuzah Zainol